Volledig nieuwe LAN/WLAN-infrastructuur voor onderwijsgroep Lentiz

Datum: 08/03/2019

Lentiz heeft begin dit jaar de opdracht voor een volledige optimalisering en vernieuwing van het LAN/WLAN-netwerk gegund aan Vancis. Het betreft een Netwerk-as-a-Service dienst met een looptijd van vijf jaar. Een van de eisen was dat op drie grote locaties van Lentiz onderwijsgroep de migratie al in de voorjaarsvakantie moest worden uitgevoerd, in verband met de continuïteit van het onderwijs. De uitrol van het netwerk op de drie locaties moest binnen één week gebeuren. Dit was voor het team van Vancis uiteraard een uitdaging die vol enthousiasme en met beide handen is aangepakt.

Digitalisering in het onderwijs

Het nieuwe contract met Lentiz bestaat uit het implementeren van een volledig nieuwe WLAN-infrastructuur op basis van HPE Aruba, met bijbehorende LAN en centrale Firewall voorzieningen. Naast de lokale netwerkvoorzieningen, levert Vancis al langer werkplek- en hosting diensten aan Lentiz.

René Bosman, Manager Informatie & Automatisering bij Lentiz: “Digitalisering van het onderwijsproces wordt steeds belangrijker. Goede Wi-Fi is daarin onmisbaar. Het is dan ook essentieel dat deze steeds up-to-date is. Bovendien is Lentiz voor wat betreft haar ICT een regie-organisatie. Vancis gaat ons met haar dienstverlening helpen om onze regiefunctie te versterken, zodat we kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen.”

Het migratieproject

Na een intensieve voorbereiding is het team van Vancis begin vorige week begonnen met het migratieproject voor Lentiz. Tot het project behoorden WLAN-site surveys uitvoeren op de betreffende drie locaties in Vlaardingen, het vernieuwen van de oude switches, plaatsen van alle Access Points en het activeren van de LAN-netwerken.

Tijdens het project stond het team voor enkele dilemma’s. Zo waren er technische blokkades bij de nieuwe switches en was het systeemplafond van een locatie een uitdaging. Gelukkig kon Vancis hierop anticiperen en is alles binnen de gegeven tijd opgelost.

“Het was een mooie kans om op deze korte termijn het netwerk te vernieuwen op de drie locaties waar de nood het hoogst was. Dankzij de moderne tooling kunnen we zowel betere kwaliteit leveren als de performance optimaliseren. Samenwerking tussen de twee partijen was een vereiste om de migratie zo snel uit te rollen. Ik ben erg tevreden over de samenwerking met Lentiz, samen zijn we transparant en proactief. We kijken er dan ook naar uit om de komende jaren samen met Lentiz de netwerksupport te gaan doen!” aldus Patrick Uppelschoten, Product Owner bij Vancis.

Bovenste rij: Remy Bouwer (servicemanager Lentiz), Eric Heemskerk (Commercieel Directeur, Vancis), René Bosman (Manager Informatie & Automatisering, Lentiz), Frans Loth (aanbesteding adviseur ICT-partners) Onderste rij: Rick van Dam (lid Raad van Bestuur Lentiz), Cees de Jong (Algemeen Directeur, Vancis)

Over Lentiz

Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep met veertien scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport, Mainport, Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. De groep biedt zowel vmbo-, havo- en vwo-onderwijs als mbo-opleidingen in de groene sector.

Over Vancis

Vancis C&MS BV is sinds 2008 actief als aanbieder van hoogwaardige ICT-diensten op het gebied van datacenter services, cloud services en managed services op systemen en applicaties. Vancis richt zich op de sectoren onderwijs, onderzoek, zorg en lokale overheid. In de Benelux behoort Vancis tot de top 3 dienstverleners van op VMware gebaseerde IaaS cloud diensten.