Vancis verzorgt de migratie van ROC van Amsterdam naar de Microsoft Azure Cloud

Datum: 07/02/2019

Cloud & Managed Services provider Vancis maakt het mogelijk voor onderwijs-, zorg-, en onderzoeksinstellingen om naast de Vancis Cloud, ook door Vancis beheerde, publieke clouddiensten af te nemen. Kortgeleden is Vancis al gestart met de eerste migratie naar Microsoft Azure bij ROC van Amsterdam. Gezien de complexiteit van het traject is diepgaande kennis van hostingdiensten en onderwijsapplicaties vereist. Daarom heeft ROC van Amsterdam Vancis ingeschakeld om hen hierin als partner te ondersteunen.

Migratie IT ROC van Amsterdam

ROC van Amsterdam heeft na een grondige IT-marktanalyse besloten om hun ICT te migreren naar Microsoft Azure. ROC van Amsterdam betrekt Vancis in dit traject vanwege de kennis en ervaring die Vancis heeft van de ICT-omgeving van onderwijsinstellingen. Vancis heeft al een jarenlange relatie met het ROC van Amsterdam en levert verschillende IT-diensten aan de onderwijsinstelling.

Het eerste programmaplateau is in nauwe samenwerking met Microsoft gestart met het ontwerpen en inrichten van de Azure Cloud Foundation. Parallel zijn ROC van Amsterdam en Vancis gestart met het gedetailleerd in kaart brengen van de huidige omgeving, het opdelen van de omgeving in functionele onderdelen en het bepalen van een migratiestrategie. Momenteel is Vancis begonnen met het tweede plateau van het project waarin de onderdelen strategisch worden verplaatst naar Azure. Daar waar mogelijk worden componenten direct geoptimaliseerd. In het volgende plateau wordt een verdere optimalisatie verzorgd.

Publieke én Vancis Cloud

Vancis ziet de vraag naar publieke clouddiensten in de onderwijsmarkt steeds meer groeien. Daarom biedt Vancis naast de eigen cloud een service aan om onderwijs-, zorg- en onderzoeksinstellingen te ondersteunen met de migratie naar de publieke cloud en om die omgeving te optimaliseren en beheren. Ook een hybride cloudoplossing behoort tot de mogelijkheden.

 

Bovenste rij: Jeroen de Visser (ROCvA), Michel Wets (SURFnet), Marco Kappe (Vancis) en Eric Heemskerk (Vancis) Onderste rij: Martin Diepeveen (Microsoft), Stephan Ockers (ROCvA), Frank Pinxt (SURFnet), René van den Berg (ROCvA) en Cees de Jong (Vancis)

Over ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) en het ROC van Flevoland (ROCvF) verzorgen middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven, het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland heeft zowel in Almere als in Lelystad een mbo-college. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student.

www.rocva.nl

www.rocvf.nl

Over Vancis

Vancis C&MS BV is sinds 2008 actief als aanbieder van hoogwaardige ICT-diensten op het gebied van datacenter services, cloud services en managed services op systemen en applicaties. Vancis focust zich op de sectoren onderwijs, onderzoek, zorg en lokale overheid. Tevens behoort Vancis tot de top 3 in de Benelux als het gaat om het leveren van op VMware gebaseerde IaaS cloud diensten.

www.vancis.nl