Vancis ten tijde van de Corona crisis

Datum: 09/04/2020

Net als de rest van Nederland ervaren ook Vancis en haar klanten de ingrijpende gevolgen van deze Corona crisis.

Continuïteit

Onze dienstverlening vormt een belangrijke schakel in enkele vitale processen gedurende deze crisis. Hieronder vallen onder andere: informatie uitwisseling tussen zorg-, wetenschappelijke- en overheidsinstellingen, maar ook de digitale infrastructuur om digitale lessen en thuiswerken mogelijk te maken.

Vancis heeft daarom een continuïteitsplan opgesteld dat op verantwoorde wijze het leveren van de dienstverlening borgt. Dit plan wordt uitgevoerd onder leiding van een crisisteam dat de ontwikkelingen op de voet volgt, en waar nodig bijstuurt. Onderdeel van dit plan zijn: beperking van het bezoek van klantlocaties en ons datacenter, waarbij alleen noodzakelijke (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, wat ertoe leidt dat ons kantoor beperkt opengesteld is en dat onze medewerkers vanuit huis werken. Onze communicatiestructuur is hierop voorbereid, waardoor u ons kunt bereiken zoals u gewend bent.

Wendbaarheid

Ingrijpende maatregelen raken onze relaties: onderwijsinstellingen schakelen over naar (volledig) digitaal onderwijs, zorgorganisaties nemen ingrijpende maatregelen in de bedrijfsvoering en bedrijven moeten op stel en sprong remote gaan werken.

Daarom hanteert Vancis aangepaste prioriteiten voor haar werkzaamheden:

  • De handhaving en bewaking van de continuïteit van de processen bij onze relaties in de zorg krijgen prioriteit
  • Gevolgd door de ondersteuning van de processen die remote werken en remote onderwijs mogelijk maken

Wij zien vanuit onze klanten veel vraag om op korte termijn aanpassingen te realiseren, zodat zij zo goed mogelijk hun werkzaamheden uit kunnen blijven voeren. Het is uitdagend om dit op korte termijn en onder de huidige omstandigheden uit te voeren. Gelukkig is dit tot op heden door een uitstekende samenwerking prima gelukt. Via deze weg willen wij onze klanten en partners nogmaals bedanken voor hun gezamenlijke inzet om in deze moeilijke tijd zulke mooie en ingrijpende stappen te kunnen zetten.

Daarnaast zijn organisaties ook bezig met nuttige initiatieven die bijdragen aan het oplossen van deze crisis. Het gaat hierbij om zaken als het registreren en uitwisselen van Corona-gerelateerde informatie, organiseren voor de capaciteitsuitdaging in de zorg en nog andere manieren waarop organisaties ten tijde van deze crisis hun maatschappelijke bijdrage leveren. Vancis moedigt dergelijke initiatieven aan en draagt hieraan waar mogelijk bij.

Omschakelen na de crisis

Zoals het er nu uitziet zal deze crisis nog een behoorlijke tijd voortduren. Dit is een periode dat organisaties en medewerkers zowel zakelijk als privé op de proef worden gesteld. Juist nu komt de wendbaarheid van mensen en organisaties daarbij tot uiting, waarbij nieuwe projecten om meer digitaal te werken in zeer korte termijn worden geïmplementeerd.

Na deze crisis werken we samen met onze relaties aan het herstellen van de reguliere bedrijfsvoering, maar kijken we ook hoe de meerwaarde van de ingezette (digitale) initiatieven verder kan worden toegepast. Zo zien we bijvoorbeeld dat thuiswerken voor een groot deel van de mensen een optie is en denken we graag mee hoe de daarbij opgedane ervaringen verder uitgewerkt kunnen worden.