Vancis benoemd tot VMware premier partner

Datum: 09/05/2017

Vancis is door Virtualisatieleverancier VMware officieel benoemd tot VMware Service Provider Premier Partner. Dit is de hoogste status die een partner kan bereiken binnen het VMware Partner Network (VPN).

Vancis is hiermee de 2e service provider in Nederland die voor het service provider programma is benoemd tot Premier partner. Vancis werkt al jaren intensief samen met VMware. In 2008 is Vancis toegetreden tot het VMware Authorized Consultant (VAC)-programma. In de loop der jaren heeft Vancis een brede kennis opgebouwd op het gebied van advies, ontwerp, implementatie en beheer van complexe virtuele infrastructuren.

Innovatieve partner

VMware heeft Vancis beloond met de Premier Partner Status als Service provider vanwege haar kennis en ervaring op het gebied van het ontwerp en de implementatie van virtuele infrastructuren op basis van VMware-oplossingen. Volgens de virtualisatieleverancier is Vancis een zeer klantgerichte en professionele partij.

De benoeming tot het VMware Premier Partnership is een logisch gevolg van het groeiend aantal VMware-projecten bij Vancis. De basis hiervoor is een aantal jaren geleden gelegd door strategisch te investeren in VMware-opleidingen voor een groot aantal van onze professionals. Gekoppeld aan een groot aantal succesvol afgeronde virtualisatie-projecten hebben wij de kennis en kunde in huis om klanten optimaal te begeleiden in de transitie van een fysieke naar een virtuele infrastructuur.