Upgrade unity

Betrekking op:
Datum: 20/04/2019
Status: Resolved

Op 20 april  tussen 14.00-16.00 zal er een upgrade plaatsvinden aan de Unity01.

Activiteiten

De upgrade is non-disruptive. De beide Storage Processors worden na elkaar gereboot zodat tijdens de upgrade afwisselend op 1 storage processor gedraaid wordt.

Impact

De verwachting is dat er geen merkbare performance impact zal zijn tijdens de change.

Acties van de klant

Van u als klant worden tijdens het onderhoud geen werkzaamheden verwacht.

Rollback

Indien zich problemen voordoen zal de eerdere configuratie hersteld worden.

Maintenance Window

Zaterdag 20 april 14.00u – 16.00u.