Upgrade HDK MS omgeving component Active Directory

Betrekking op:
Datum: 27/12/2018
Status: Resolved

Vancis voert donderdag 27 december tot en met vrijdag 28 december onderhoud uit op de HDK Microsoft omgeving met betrekking tot het component Active Directory.
Vancis heeft in de Hybriddesk omgeving een Admin Forest. Momenteel zijn er een aantal updates beschikbaar om het gebruik van de omgeving te verbeteren. Vancis heeft inmiddels haar standaard configuratie verbeterd en ook de inrichting van de Active Directory verbeterd. Deze verbeteringen worden doorgevoerd in de klantomgeving. Voorbeelden van belangrijke verbeterpunten zijn: Centraal template, meerdere VDISKs, monitoring optimalisatie, Windows backup ondersteuning op circulaire backup disk (MS Support/Best Pracise).

Impact

De omgeving zal beschikbaar blijven tijdens het geplande onderhoud. Er zal naar verwachting geen downtime van de dienst zijn.

Rollback

Indien er problemen blijken te zijn tijdens of na de upgrade, dan wordt de wijziging teruggedraaid.

Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan zal Vancis een controle uitvoeren op uw omgeving. Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op donderdag 27 december tot en met vrijdag 28 december uitgevoerd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het gepland onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.