Upgrade allround storage omgeving

Betrekking op:
Datum: 27/06/2020
Status: Planned

Vancis voert op 27-06-2020 een onderhoud uit op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur. Het betreft een upgrade van de all-round storage omgeving.

Activiteiten

Controle + uitvoer upgrade

Controle klantomgevingen

Indien noodzakelijk inzetten van rollback activiteiten/ afmelden change

 Impact

Tijdens het uitvoeren van de change verwachten wij geen impact op uw dienstverlening.

 Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan voert de engineer na afronding van de werkzaamheden een controle uit op uw omgeving.

 

Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving.

Ervaart u na de controlewerkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

 Maintenance window

De werkzaamheden worden op zaterdag 27 juni tussen 14.00 uur en 15.15 uur uitgevoerd.