Onderhoud storage omgeving

Betrekking op: Storage
Datum: 29/09/2019
Status: Planned

Vancis voert zondag 29 september onderhoud uit op de NetApp omgeving. Tijdens dit onderhoud wordt de storage omgeving te voorzien van een upgrade.


Activiteiten

Upgrade storage omgeving

Impact

De dienstverlening wordt niet onderbroken. Wel is het mogelijk dat u gedurende de werkzaamheden meldingen kunt ontvangen van verlies van de storagepaden. Dit is het gevolg van verminderde redundantie. Uw data blijft echter te allen tijde volledig beschikbaar.

Rollback

Indien er problemen blijken te zijn tijdens of na de upgrade, dan wordt de wijziging teruggedraaid.

Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan zal Vancis een controle uitvoeren op uw omgeving. Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op zaterdag 28 september tussen 12:00 en 16:00 uur uitgevoerd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het gepland onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.