Onderhoud All-round storage omgeving

Betrekking op: Storage dienstverlening
Datum: 24/10/2020
Status: Planned

Vancis voert op zaterdag 24 oktober onderhoud uit op een deel van de Vancis Cloud infrastructuur.

Activiteiten

Tijdens het onderhoud wordt de ‘Allround’ storage omgeving van een software upgrade voorzien.

Impact

Tijdens het onderhoud zal er geen onderbreking plaatsvinden aan de storage dienstverlening.

Rollback

Mochten er na de werkzaamheden problemen worden geconstateerd, dan zal de wijziging worden teruggedraaid.

Acties van de klant

Van u als klant worden geen acties verwacht tijdens het onderhoud.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op 24 oktober 2020 tussen 14.00u en 18.00u uur uitgevoerd.

Meer informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het geplande onderhoud dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.