Herstart Isilon nodes

Betrekking op:
Datum: 01/12/2018
Status: Resolved

Activiteiten

Op 1 december 2018 worden een aantal Isilon nodes herstart. Er worden geen wijzigingen toegepast.

Impact

Wanneer u bent verbonden middels het SmartConnect IP, verwachten wij voor NFS exports geen impact. CIFS shares kunnen een minimale onderbreking van een seconde ervaren. Als u rechtstreeks bent verbonden met het IP adres van een Isilon node, verliest u mogelijk de verbinding met de export/share. De verbinding dient in dat geval handmatig opnieuw te worden opgezet.

Rollback

Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan voert de engineer na afronding van de werkzaamheden een controle uit op uw omgeving. Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving. Ervaart u na de controlewerkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op zaterdag 1 december 2018 tussen 14.00 uur en 15:00 uur uitgevoerd.