Toevoegen IP fabric

Betrekking op: Netwerkinfrastructuur
Datum: 19/01/2019
Status: Planned

Op 19 januari 2019 vindt er onderhoud plaats aan de netwerkomgeving van Vancis. Hieronder leest u wat de werkzaamheden zijn en wat voor impact dat heeft op uw organisatie.

Activiteiten

Tijdens deze change zal een nieuw switching platform toegevoegd worden aan de bestaande switches.

Impact

Tijdens de werkzaamheden zal de netwerkomgeving beschikbaar blijven.

Rollback

De werkzaamheden worden teruggedraaid als de change niet naar verwachting verloopt.

Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan voert de engineer na afronding van de werkzaamheden een controle uit op uw omgeving. Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving. Ervaart u na de controlewerkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op 19 januari 2018 tussen 14.00 uur en 18.00 uur worden uitgevoerd.