Contact
Contact
Aankondiging prijsindexatie Vancis diensten

Aankondiging prijsindexatie Vancis diensten

Recent hebben we u geinformeerd over een op handen zijnde prijsindexatie. Op deze pagina willen u verder meenemen in de redenen waarom een prijsindexatie op dit moment noodzakelijk is.

Stijgende energiekosten

De energiekosten zijn de afgelopen periode flink gestegen, in sommige gevallen zelfs een stijging tot factor 8 tot 10. Vancis maakt gebruikt van meerdere datacentra en leveranciers met daarbij ook een variëteit aan inkoopcondities en contractuele voorwaarden. Door dit slim in te kopen kan momenteel worden gerekend met een meer gunstiger kostprijs dan de marktprijs, op dit moment gaat Vancis dan ook uit van een gemiddelde kostenstijging met een factor 4 tot 5. Echter, omdat een aantal leveranciers al hebben aangegeven zich niet langer aan de contractuele voorwaarden te kunnen committeren, sluit Vancis niet uit dat deze factor de komende periode verder zal oplopen.

Voor een concreet beeld van de impact van deze kostenstijging hebben wij het volgende rekenvoorbeeld: De kosten voor Datacenterdiensten bestaan voor ca. 10% uit energiekosten. Als een Datacenterdienst momenteel €100 per eenheid kost, bedraagt het kostencomponent gerelateerd aan energiekosten dus €10. Met een gemiddelde kostenstijging factor 4,5 wordt de kostprijs voor de Datacenterdienst hierdoor € 135.

Voor meer achterliggende informatie over de stijgende datacenter kosten zie ook deze artikelen: 
Bron: FD


Bron: NOS


Bron: Tweakers


Bron: FD


Bron: CBS

Vragen?

Heeft u vragen over deze aankondiging? Neem dan contact met ons op.