Contact
Contact
Prijsindexatie Vancis diensten 2023

Prijs indexatie Vancis 2023

Met innovaties en diensten passen wij ons continu aan de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij, zoals: modernisering van Clouddiensten, Office 365 Back-up, geavanceerde Security (SOC-SIEM), Modern Workplace en ons Applicatie Delivery Platform (ADaaS). Wij zetten ons maximaal in om de kwaliteit én continuïteit van onze oplossingen en diensten voor u te waarborgen, wat leidt tot jarenlange en succesvolle samenwerking. Een goede informatievoorziening aan onze relaties vinden wij hierbij erg belangrijk.

De afgelopen periode zijn organisaties zwaar op de proef gesteld door onder andere kostenstijgingen en toegenomen cybersecurity dreiging, als gevolg van actuele ontwikkelingen wereldwijd. Tot op heden heeft Vancis de stijgende kosten voor haar klanten gecompenseerd. De kostenstijging heeft zich inmiddels in inflatiecijfers vertaald en een structureel karakter gekregen. Daarom is het voor Vancis onvermijdelijk om (een deel van) deze consequenties door te berekenen aan onze klanten. Dit om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening niet in gevaar te brengen. Vancis heeft ervoor gekozen om deze aanpassing door te voeren tegelijk met de jaarlijkse indexatie.

Indexatie

Energie kosten
De energiekosten zijn de afgelopen periode flink gestegen. Onze leverancier heeft de prijzen in vergelijking met begin 2022 inmiddels al met 400% verhoogd en toekomstige prijsverhogingen worden niet uitgesloten.

Indexatie lonen & krapte op de arbeidsmarkt
Ook Vancis heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is steeds lastiger om nieuwe collega’s aan te trekken die voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van scholing en ervaring. Het aantrekken en behouden van goed personeel is van groot belang is voor de continuïteit van onze dienstverlening aan u. Vancis gaat de lonen voor onze medewerkers indexeren om zo een marktconform salaris te blijven bieden. Zo behouden wij onze zeer gewaardeerde collega’s en blijven we een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe colega’s.

Voor meer achterliggende informatie over de stijgende kosten zie ook deze artikelen: 
Bron: FD


Bron: NOS


Bron: Tweakers


Bron: FD


Bron: CBS

 

Wijzigingen uurtarief

De uurtarieven worden aangepast naar marktconforme bedragen.

Vancis biedt als onderdeel van uw contract op verzoek ondersteuning door support op locatie en tijdens uitvoering van uw projecten of changes. Om facturatie te vereenvoudigen worden deze tarieven vanaf 1 januari in een gemiddeld uurtarief vertaald. Hierbij zijn twee opties, namelijk;

  1. ondersteuning op afroep met betaling op basis van nacalculatie, of;
  2. verrekening op basis van een strippenkaart.

De tarieven die Vancis zal hanteren per 1 januari 2023 vindt u hieronder. Ook wordt aangegeven of u in aanmerking komt voor onze gereduceerde tarieven voor “loyale klanten”. 

 

Veiligheid

Ook wij zien een toenemend aantal pogingen om in te breken op de systemen van onze klanten. Tot op heden gelukkig zonder succes, maar we willen graag dat dit zo blijft. Daarom investeren wij nu extra in oplossingen om onze systemen nog verder te beveiligen. Dit doen wij niet alleen in oplossingen op technologisch vlak, ook intensiveren wij de trainingen en opleidingen die we bieden aan onze medewerkers op dit gebied. In de nieuwe prijsstelling is het Vancis Security pakket verwerkt evenals onze SOC SIEM dienstverlening.

 

Vanaf wanneer?

De nieuwe prijzen gaan in op 1 januari 2023. In de brief vindt u de doorrekening van uw nieuwe factuur bedrag op basis van de factuur/facturen van september 2022.

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze aankondiging? Neem dan gerust contact met ons op.